PREISE


  SOMMER WINTER
  Hauptsaison Nebensaison Hauptsaison Nebensaison
Ferienwohnung für 8-10 Pers. EURO 100,- EURO 100,- EURO 150,- EURO 120,-
Ferienwohnung für 4 Pers. EURO 40,- EURO 40,- EURO 70,- EURO 60,-